Go back

Pet friendly campaign

Abandoned animal rehoming campaign-be pet friendly and rehome street animal  !

Upoznajte Milicu, Mošu, Kiki i Tufnicu, prve kuce u Beogradu ?iji su verni prikazi u prirodnoj veli?ini, postavljeni na tri „pet frendli“ lokacije u gradu, me?u kojima je i Mikser House. Svaka od ovih kuca ima svoju jedinstvenu pri?u, i svaka je spašena sa ulica Beograda. Svi su ?ipovani, uredno vakcinisani, sterilisani, svi imaju pasoše i svi su spremni za svoj novi dom. Sada ste vi na potezu da otvorite svoje srce i udomite napuštenog psa!


Ova mini akcija je realizovana po uzoru na kampanju „Dom za ljubav“ koju je IKEA, zajedno sa humanitarnim udruženjima za zaštitu pasa lutalica, sprovela u Singapuru u maju 2014. godine. Zahvaljujemo se Sanji i Sari, koje su odlu?ile da, uz pomo? svojih prijatelja, pokrenu ovu divnu akciju i pokušaju da obezbede Moši, Milici, Kiki i Tufnici lep i siguran dom.

Back to the top
Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved