Go back

Viasat Nature Serbia celebrates World Animal Day

Свет је на путу да изгуби две трећине дивљих животиња до 2020. године, а то је део масовног истребљења које уништава светску природу од које човечанство у великој мери зависи.

Због тога је сада више него икада важно обележавање Светског дана животиња, подизања свести о нашој крхкој и угроженој природи и истицање важности постојања што већег броја животињских врста на планети, кажу из продукције канала „Viasat nature” који ће 4. октобра 2017. године обележити овај важан датум. Тај дан ће посветити својим најбољим емисијама које се баве најугроженијим врстама на планети – горилама, пандама, тигровима, лавовима, поларним медведима и носорозима. Поводом Светског дана животиња, гледаћемо премијеру емисија „Велика сеоба” и „Разговори са делфинима”, а подсетиђемо се емисија „Панда бебе”, „Планинска горила”, „Тигрови у кући”, „Спасавајући Сиргу” и „Град поларних медведа. За оне који ово буду пропустили, емисије ће бити поновљене и у недељу, 8. октобра.
 
Basic Google translation into English:
 
The world is on its way to losing two-thirds of wildlife by 2020, and that is part of mass extermination that destroys the world’s nature that humanity largely depends on.

Therefore, it is now more than ever important to mark the World Animal Day, raise awareness of our fragile and endangered nature, and highlight the importance of the existence of as many species as possible on the planet, say the production of the Viasat nature channel, which will mark the 4th of October 2017 this important date. It will dedicate that day to its best shows dealing with the most endangered species on the planet – gorillas, pandas, tigers, lions, polar bears and rhinos. On the occasion of the World Animal Day, we will watch the premiere of the “Big Seaboard” and “Dolphin Talks”, and we will remember the show “Panda bebe”, “Planina gorila”, “Tigers in the House”, “Saving the Sir” and “Polar Bear City. For those who miss this, the show will be repeated on Sunday, October 8th.

Back to the top
Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved