Total Events :3

Animal counting campaign in the municipality of Pancevo

Animal counting campaign in the municipality of Pancevo
Animal counting campaign in the municipality of Pancevo
  • Start Date :October 4, 2019

  • End Date :January 31, 2020

  • Time : 12:00 pm to 12:00 am

  • Phone : 

  • Contact Name:Ivan Kurajov 

  • Email :ljubimci@gmail.com 

  • Location : Serbia - Pancevo

 

Event Description

SERBIAN:

AKCIJA BROJANJA PASA U GRADU PANČEVU 

Povodom Svetskog Dana Životinja 2019 Društvo Prijatelja Životinja LJUBIMCI pokreće akciju brojanja uličnih životinja, kako bi se nakon više godina nagađanja o ovoj cifri došlo do preciznijeg saznanja o tome koliko se pasa nalazi na javnim površinama u našem gradu. Ovom prilikom biće korišćene najsavremenije metode brojanja životinja, uz korišćenje posebnog softvera koji olakšava i pojednostavljuje prikaz i ceo proces određivanja broja životinja na određenoj teritoriji, i pruža prikaz gustine naseljenosti određenih delova grada, zatim polnu strukturu, te izgleda i fizičkog stanja životinja. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe i volontere koje žele da budu deo ove akcije da nam se jave ili putem poruka ili na imejl : ljubimci@gmail.com. Celokupna akcija će se odvijati u nekoliko navrata do kraja 2019. godine i podrazumevaće obilazak terena i korišćenje mobilnog telefona pomoću kojeg se prikupljaju podaci, fotografije i informacije o lokaciji i viđenim životinjama. Nakon procesa prikupljanja podataka statistički će se obraditi prikupljeni materijal kako bi se dobio jasan prikaz situacije na terenu, na osnovu kojeg će se određivati i akcije i intervencije koje će biti vršene u toku 2020.godine.

ENGLISH:

On the World Animals Day 2019, the Society for the Protection of Animals LJUBIMCI is launching an action to count street animals, so that, after years of speculation about this figure, more accurate information can be found on how many dogs are in public areas in our city. On this occasion, state-of-the-art animal counting methods will be used, with the use of special software that facilitates and simplifies the display and whole process of determining the number of animals in a particular territory, and provides an indication of the population density of certain parts of the city, then the sex structure, appearance and physical condition of the animals. We hereby invite all interested persons and volunteers who wish to be a part of this action to contact us either by message or by email: ljubimci@gmail.com. The whole action will take place on several occasions by the end of 2019 and will include a tour of the terrain and use of a mobile phone to collect data, photos, and information on the location and the health status animals seen. Following the data collection process, the collected material will be statistically processed to provide a clear view of the situation on the ground, based on which actions and interventions will be determined during 2020.

 

Post-Event Summary

 

Organised by

Society forthe Protection of Animals LJUBIMCI


Listed in Event Continent: Europe