Total Events :3

World Animal Day in Botanical garden in Kragujevac

World Animal Day in Botanical garden in Kragujevac
World Animal Day in Botanical garden in Kragujevac

  • Start Date :October 5, 2019

  • End Date :October 5, 2019

  • Time : 12:00 pm to 2:00 pm

  • Phone : 

  • Contact Name:Center for Environmental Education and Sustainable Development 

  • Email :unknown@mail.com 

  • Location : Serbia - Kragujevac

 

Event Description

SERBIAN:

Центар за екоЦентар за еколошко образовање и одрживи развој у сарадњи са Удружењем Црвена шапа, Природно-математичким факултетом и крагујевачким основним школама и вртићима, Светски дан заштите животиња обележио је данас у Ботаничкој башти. Ове године обележавање је организовано у оквиру пројекта РеЛОаД, под називом “Школски биолошки центар“. На Међународни дан заштите животиња све организације за заштиту животиња и сви азили за животиње у свету отварају своја врата за посетиоце, организују информативно – образовне штандове, радионице, разне врсте едукација, групна дружења. Светски дан заштите животиња у Крагујевцу је обележен и у Ботаничкој башти, у организацији Центра за еколошко образовање и одрживи развој. Посетиоци су могли да удоме псе и мачке без дома, али и да поклоне храну и опрему за кућне љубимце без дома. Ове године обележавање Светског дана заштите животиња организује се у оквиру РеЛОаД пројекта под називом „Школски биолошки центар“, у простору који ће, током програма, бити опремљен летњом учионицом и где ће се одржавати различите едукативне радионице. За најмлађе, организована је ликовна и радионица „Упознајмо Ботаничку башту“, где су деца могла да се упознају са биљним светом Азије и Европе и вртом где је засађено планинско биље, али и лавиринтом. Посетиоци су били у могућности и да се информишу о раду „Школског биолошког центра“, који постоји у склопу Ботаничке баште.лошко образовање и одрживи развој у сарадњи са Удружењем Црвена шапа, Природно-математичким факултетом и крагујевачким основним школама и вртићима, Светски дан заштите животиња обележио је данас у Ботаничкој башти. Ове године обележавање је организовано у оквиру пројекта РеЛОаД, под називом “Школски биолошки центар“. На Међународни дан заштите животиња све организације за заштиту животиња и сви азили за животиње у свету отварају своја врата за посетиоце, организују информативно – образовне штандове, радионице, разне врсте едукација, групна дружења. Светски дан заштите животиња у Крагујевцу је обележен и у Ботаничкој башти, у организацији Центра за еколошко образовање и одрживи развој. Посетиоци су могли да удоме псе и мачке без дома, али и да поклоне храну и опрему за кућне љубимце без дома. Ове године обележавање Светског дана заштите животиња организује се у оквиру РеЛОаД пројекта под називом „Школски биолошки центар“, у простору који ће, током програма, бити опремљен летњом учионицом и где ће се одржавати различите едукативне радионице. За најмлађе, организована је ликовна и радионица „Упознајмо Ботаничку башту“, где су деца могла да се упознају са биљним светом Азије и Европе и вртом где је засађено планинско биље, али и лавиринтом. Посетиоци су били у могућности и да се информишу о раду „Школског биолошког центра“, који постоји у склопу Ботаничке баште.


ENGLISH:


The Center for Environmental Education and Sustainable Development, in collaboration with the Red Paw Association, the Faculty of Science and Kragujevac Elementary Schools and Kindergartens, celebrated World Animal Day today at the Botanical Garden. This year, the celebration was organized as part of the ReLOaD project, called the School Biological Center. On International Animal Protection Day, all animal welfare organizations and all animal shelters in the world open their doors to visitors, organize information and educational booths, workshops, various types of education, group gatherings. World Animal Protection Day in Kragujevac was also celebrated at the Botanical Garden, organized by the Center for Environmental Education and Sustainable Development. Visitors were able to rehome dogs and cats without a home, but also to donate food and equipment for homeless pets. This year, the celebration of World Animal Day is being organized within the ReLOaD project called "School Biological Center", in a space that will be equipped with a summer classroom during the program and will host various educational workshops. For the youngest, the art and workshop "Meet the Botanical Garden" was organized, where the children could get acquainted with the flora of Asia and Europe and the garden where the plants were planted, as well as the maze. Visitors were also able to get informed about the work of the School Biological Center, which exists within the Botanical Garden.

 

Post-Event Summary

 

Organised by

Center for Environmental Education and Sustainable Development,Red Paw Charity,Faculty in Kragujevac


Listed in Event Continent: Europe