Go back

World Animal Day 2017 Awards Serbia – Priznanja ambasadora Svetskog Dana Životinja za istaknute javne ličnosti

Priznanje Svetskog dana životinja u Srbiji se ove godine dodeljuje dvema istaknutim ličnostima koje su se u dužem vremenskom periodu zalagale za promociju dobrobiti i zaštite životinja u našoj zemlji. Radi se o našem poznatom sociologu i piscu Prof. dr Ratku Božoviću i istaknutoj kantautorki i kompozitorki Aleksandri Kovač. 

Profesor Božović je kao vrsni intelektualac, mislilac i stvaralac i u svome književnom radu veliki deo posvetio upravo promociji dobrobiti kućnih ljubimaca i potrebi da ih kao svoje saputnike i prijatelje prihvatimo upravo kao najbolje prijatelje. Takođe je u svojim brojnim javnim nastupima pokušao da ukaže na važnost i značaj koju životinje imaju u našem životinjama i koliko je odnos prema njima značajan za naš društveni i socijalni razvoj. 

Aleksandra Kovač je deo svog života takođe posvetila zaštiti životinja i promociji njihovih prava. Ovo je činila kako na veoma praktičan način, kada je i sama zbrinjavala i brinula o napuštenim životinjama, tako i kroz svoje javne nastupe kada je promovisala udomljavanje životinja i potrebu da se pomogne onima koji su prepušteni ulici i zlostavljanju. Ona je na veoma jednostavan i efikasan način ukazala na to da svako može i treba da bude human i da uprkos  brojnim obavezama može da čini dobra dela koja će pomoći onima u nevolji i kojim će oplemeniti ne samo sebe, već i svoje okruženje.

 

English:

The special awards of the World Animal Day in Serbia this year is given to two prominent figures who have advocated for the promotion of welfare and protection of animals in our country for a long period of time. It is about our famous sociologist and writer Prof. Ratko Bozovic and prominent singer and composer Aleksandra Kovac.

Professor Božović, as an excellent intellectual, thinker and creator in his literary work, devoted a great deal of attention to promoting the welfare of pets and the need to accept them as our best friends and companions. In his numerous public appearances, he has also tried to point out the importance and significance of animals in our animals and how their relation to them is significant for our lives and also for our social development.

Aleksandra Kovač has also dedicated part of her life to the protection of animals and the promotion of their rights. This was done in a very practical way when she had taken care of abandoned animals, as well as through her public appearances when she promoted the housing of animals and the need to help those who were left to the streets and abused. In a very simple and effective way, she pointed out that everyone can and should be human and, despite numerous obligations, can do good deeds that will help those in need and will enrich themselves, and not only themselves but also their environment.

The special awards of the World Animal Day in Serbia this year is given to two prominent figures who have advocated for the promotion of welfare and protection of animals in our country for a long period of time. It is about our famous sociologist and writer Prof. Ratko Bozovic and prominent singer and composer Aleksandra Kovac.

Professor Božović, as an excellent intellectual, thinker and creator in his literary work, devoted a great deal of attention to promoting the welfare of pets and the need to accept them as our best friends and companions. In his numerous public appearances, he has also tried to point out the importance and significance of animals in our animals and how their relation to them is significant for our lives and also for our social development.

Aleksandra Kovač has also dedicated part of her life to the protection of animals and the promotion of their rights. This was done in a very practical way when she had taken care of abandoned animals, as well as through her public appearances when she promoted the housing of animals and the need to help those who were left to the streets and abused. In a very simple and effective way, she pointed out that everyone can and should be human and, despite numerous obligations, can do good deeds that will help those in need and will enrich themselves, and not only themselves but also their environment.

Back to the top
Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved