Go back

World Animal Day 2018 Awards Serbia – Priznanja ambasadora Svetskog Dana Životinja za istaknute javne ličnosti

SRPSKI

Ovim putem želimo da vas obavestimo o priznanju koje se već četvrtu godinu za redom tradicionalno dodeljuje istaknutim pojedincima i institucijama koje pokazuju izuzetno interesovanje i zalaganje za promociju dobrobiti i zaštite životinja u našoj zemlji. Ove godine dobitnici su akademik i dramski pisac Dušan Kovačević i naš proslavljeni reditelj Goran Paskaljević.

Gospodin Dušan Kovačević je kao prominentni intelektualac i javna ličnost reagovao na negativne pojave koje su pre nekoliko godina pretile da ugroze živote velikog broja životinja, naročito onih koji žive na ulici ili u prihvatilištima širom zemlje. Upravo za te životinje je zajedno sa još nekoliko zabrinutih javnih ličnosti podigao svoj glas i uzeo ih u zaštitu, što je uveliko pomoglo da se najavljivane izmene zakona o dobrobiti životinja ipak ne dogode.

Ugledni reditelj i poznati ljubitelj životinja Goran Paskaljević je takođe u značajnoj meri doprineo da se veliki broj ugroženih i napuštenih životinja zbrine sa ulice. Zajedno sa svojom suprugom Christine, kojoj i posvećuje ovo priznanje, udomio je preko 1200 životinja, a takođe su pomogli brojnim organizacijama i pojedincima koji se brinu o uličnim životinjama. Isto tako je učestvovao i u brojnim kampanjama i akcijama koje su za cilj imale promociju dobrobiti i zaštite životinja.

Oba laureta su kroz svoj rad, pisanje i u svojim javnim nastupima isticali značaj zajedničkog života sa kućnim ljubimcima i na važnost koji životinje imaju u našim životima i socijalnom i društvenom razvoju. Upravo zbog svega ovoga čast mi je što će primiti ovo zasluženo priznanje i na taj način podstaći druge javne ličnosti, kao i brojne mlade ljude da budu aktivno uključeni u zaštitu životinja i promociju njihove dobrobiti.

Ivan Kurajov

Ambasador Svetskog dana životinja za Srbiju

 

ENGLISH

We would like to inform you about the recognition traditionally awarded for the fourth year in a row to prominent individuals and institutions that show great interest and commitment to promoting animal welfare and protection in our country. This year the winners are academician and drama writer Dusan Kovacevic and our celebrated director Goran Paskaljevic.

Mr. Dusan Kovacevic, as a prominent intellectual and public figure, reacted to negative phenomena that a few years ago threatened to endanger the lives of a large number of animals, especially those living on the street or in shelters across the country. Together with a few more concerned public figures, he has raised his voice and took them into protection, which largely helped not to publish negative changes to the animal welfare law.

The renowned movie director and well-known animal lover Goran Paskaljevic have also significantly helped a large number of endangered and abandoned animals to be rescued from the streets. Together with his wife Christine, to whom he dedicates this award, he has rehomed over 1200 animals, and have also helped numerous organizations and individuals who are helping and rehoming street animals. He also participated in numerous campaigns and actions aimed to promote the welfare and protection of animals.

Both laureates, through their work, writing and in their public appearances, emphasized the importance of living together with pets and the importance that animals have in our lives and social development. It is precisely for this reason that I am honored to award then with this deserved recognition and thus encourage other public figures, as well as numerous young people to be actively involved in protecting animals and promoting their well-being.

Ivan Kurajov

World Animal Day Ambassador for Serbia

Back to the top
Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved